ısı yalıtımında (mantolama) doğrular ve yanlışlar

Yanlış 1:  Mevcut binalarda teknik inceleme yapılmadan mantolama imalatı yapılabilir.

Doğru 1: Uygulama sonrası sıkıntı yaşanmaması ve doğru uygulama için, uygulamaya
başlamadan önce, çatı, zemin, yüzey vb. noktalarda teknik inceleme yapılarak
sorunlar tespit edilmeli ve gerekli onarımlar yapıldıktan sonra ısı yalıtım imalatına
başlanmalıdır
.


Yanlış 2:  Binaların iç yüzeylerindeki yoğuşma (kararma, küflenme veya mantarlaşma) sorunu
“su yalıtım malzemeleri” ile çözülebilir.

Doğru 2:  Binalarımızdaki küflenme cephede ki çatlaklardan giren suyun etkisi dışında, ısı
yalıtımı olmayan binaların dış kabuğundaki ısı transferinden kaynaklı yoğuşmadan
(terleme) kaynaklanabilir. Bu problem, TS 825 Standardına göre hesaplanacak uygun
kalınlıkta ısı yalıtım uygulaması ile çözülebilir.


Yanlış 3:  Dış cephe ısı yalıtımında aynı iklim bölgesindeki her bina için aynı kalınlıkta ısı yalıtım
malzemesi kullanılır.

Doğru 3:  Uygulanacak ısı yalıtım kalınlığı aynı iklim bölgesinde olmasına rağmen, bina
tipolojilerine göre farklılık gösterebilir. TS 825 standardında belirtilen U değerleri
baz alınarak asgari şartların sağlanması ile hazırlanacak ısı yalıtım raporuna göre ısı
yalıtım malzemesi kalınlıkları belirlenir.


Yanlış 4: Isı yalıtım malzemesi kullanmadan, sıva veya boyalarla ısı yalıtımı yapılabilir.
Doğru 4: Binamızın dış kabuğunu oluşturan malzemelerin kalınlık ve ısıl direncine göre
belirlenen “U” değerine uygun yalıtım yapılması gereklidir.


Yanlış 5:Dış cephe ısı yalıtım uygulamalarında önemli olan tek şey işçilik kalitesidir,
malzemelerin hepsi aynı özelliktedir.
Doğru 5:Dış cephe ısı yalıtım uygulamasının ömrü, doğru işçilik uygulaması ile kullanılacak
sistem ürünlerinin birbiriyle uyumu, ürünlerin kalite standartlarına uygunluğu ile de
doğru orantılıdır.
Yanlış 6:Dış cephe ısı yalıtımı yapılırken binaların yalnızca kuzey cephesine ısı yalıtımı yapmak
yeterlidir veya kuzey cephelerde daha kalın, diğer cephelerine daha ince levha
kullanılmalıdır.
Doğru 6:Isı yalıtımı yapılırken bina bir bütün olarak hesaplanmalıdır. Kullanılacak ısı yalıtım
malzemesinin kalınlığı TS 825 standardına göre yapılacak hesaba göre belirlenmelidir.


Yanlış 7:Isı yalıtım levhalarında önemli olan malzemenin yoğunluğudur. Yüksek yoğunlukta
malzeme ile daha az kalınlıkta levha kullanılabilir.
Doğru 7:Isı yalıtım malzemelerinin sahip olması gereken özellik sadece malzemenin yoğunluğu
değildir. Malzeme seçimi yapılırken uygulanacak alan ve kullanılacak detaya göre (dış
cephe ısı yalıtımı, çatı ısı yalıtımı, teras ısı yalıtımı, toprak altında kalacak yüzeylerin ısı
yalıtımı gibi) yoğunluk ve uygulanacak kalınlık seçilmelidir.


Yanlış 8:Sıcak bölgelerde ısı yalıtımı yaptırılmasına gerek yoktur.
Doğru 8:Isı yalıtımı kışın ısınmak, yazın serinlemek için harcanan enerji ve yakıttan tasarruf
sağlamaktadır. Bir binanın soğutulması için harcanan enerji, ısıtılması için harcanan
enerji kadar önemlidir. TS 825 Standardında belirtilen gün derece bölgelerine göre
hesap yapılıp kalınlık belirlenmeli ve ısı yalıtım uygulaması yapılmalıdır.


Yanlış 9:Binalara ısı yalıtımı (mantolama) yaptırmanın maliyeti oldukça yüksektir.
Doğru 9:Isı yalıtım sistemi ekonomiktir. Isıtma ve soğutma giderlerinde, bina bakım onarım
masraflarında sağladığı tasarruf ile ilk maliyetini 3-5 yıl arasında amorti eder.


Yanlış 10:Dıştan ısı yalıtım yapılması binanın nefes almasını engellemektedir. İçten yapılması
daha iyidir.
Doğru 10:Uygun ısı yalıtım malzeme seçimi ile binaların nefes almasını engellemeyecektir. Ayrıca
binalarda dıştan yalıtım (mantolama) kolon ve kirişlerin de yalıtılmasını sağladığından
donatı korozyonunu da önlemektedir. Isı köprüleri de dıştan uygulanacak ısı yalıtımı
ile engellenir.


Yanlış 11:Uygulama kalınlığı dikkate alınmadan sadece ısı iletkenliğinin düşük değerine
bakılarak ince katmanlarla yeterli ve etkili ısı yalıtımı sağlanabilir.
Doğru 11:Isı yalıtımında lambda olarak bilinen ısı iletkenlik özelliği tek başına yeterli olmayıp,
kullanılan ürünün doğru kalınlıkta olması da büyük önem arz etmektedir.


Yanlış 12:Binaların çatılarında ısı yalıtım uygulaması yapılmasına gerek yoktur.
Doğru 12:Isınan hava yükseldiği ve çatıdan dışarıya kaçmaya çalıştığı için, dış cephe ısı yalıtımı
ile birlikte çatının da yalıtımı yapılmalıdır.


Yanlış 13:Cam mozaik (BTB) dış cephe yüzeylerde çimento esaslı yapıştırma harcı kullanılmalıdır.
Doğru 13:Cam mozaikli yüzeylerde uygulama yapılmadan önce ya cam mozaik kaplı yüzeyler
sökülmeli ya da poliüretan yapıştırıcı veya akrilik bazlı yüksek performanslı ürünler ile
yapıştırma işlemi yapılmalıdır.


Yanlış 14:Yenileme işlerinde cephede ki yağmur iniş boruları, klimalar, demir doğramalar
sökülmeden işlem yapılabilir.
Doğru 14:Uygulamanın sağlıklı olması ve daha sonra müdahale edilmesine yönelik bu birimler
sökülüp mantolama yüzeyine taşınmalıdır.


Yanlış 15:XPS ve EPS uygulandıktan sonra gaz çıkarıp sağlığımızı olumsuz etkiler/yalıtım
levhaları kanserojendir.
Doğru 15:Hem XPS hem de EPS’te üretim esnasında şişirme ajanı olarak gaz kullanır ve bu
gaz üretildikten sonra zamanla ısı yalıtım levhasından difüzyon ile uzaklaşır. İnsan
sağlığına olumsuz etki yapacak bir durum söz konusu değildir.


Yanlış 16:Isı yalıtım malzemelerinin yangına dayanımı düşüktür ve yanıcıdır.
Doğru 16:EPS, Karbonlu EPS ve XPS Isı Yalıtım Levhalarının yangın dayanımı TS EN 13501-1
standardına göre E sınıfındadır. Taş yünü Isı Yalıtım Levhalarının yangın dayanımı ise
yine aynı standarda göre A (yanmaz) sınıfındadır.


Yanlış 17:Pencerelerde daha iyi ısı yalıtımı sağlamak için cam kalınlığını artırmak gerekir.
Doğru 17:Cam kalınlığının artmasının tek başına ısı yalıtımına katkısı yoktur. Ancak cam alanı
büyüdükçe, cam kalınlıklarının artırılması gerekir. Diğer yandan da ısı yalıtımı, yalıtım
camları ile sağlanır. Tek cama göre, standart yalıtım camı, ısı kayıplarını yarı yarıya
azaltır. Ancak camla daha etkin yalıtım ve enerji tasarrufu, ısı kontrol kaplamalı
camlar ile sağlanır. Standart yalıtım camına göre ısı kontrol kaplamalı cam üniteleri ısı
kayıplarını azalmasına katkı sağlar.


Yanlış 18:Isı yalıtım uygulamaları sırasında ısı yalıtım malzemelerini bina duvarlarına sabitlerken
çakılan dübeller binanın statik sistemine ve duvarlarına zarar verir.
Doğru 18:Mantolamada ısı yalıtım levhalarının mekanik tespiti için kullanılan dübeller
betonarme yapı elemanlarında pas payı denilen ve demirlerin korozyona uğramasını
engellemeyen kısım içerisinde kalır. Ayrıca kullanılan dübel sayısı ve bir dübel için
açılacak delik büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda, toplam delik alanı, duvarın
1000’de 1’inden de küçüktür dolayısı ile bir zarar söz konusu değildir.


 

mantolama hakkında önemli bilgiler
ısı yalıtım (mantolama) ilk maliyeti ve imalat süresi

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir