Binalarda ısı yalıtımı nerelere ve nasıl yapılır?

• Binalarımızın dış duvarlarının yaşam alanlarına bakan kısımlarında,
• İç duvarlarda (dıştan mantolama yapılamayacak durumlarda),
• Sandviç duvar arasında
• Toprak altı dış duvar ve döşemelerde,
• Çatılarda,
• Balkon ve konsol çıkma altlarında,
• Isıtılmayan bölüme (garaj, depo,sığınak vb.) komşu duvar ya da döşemelerde,
• Pencere doğramalarında ve yalıtım camı ünitelerinde,
• Tesisat kanalları, tesisat elemanları ve vanalarda,
ısı yalıtımı uygulamaları yapılır.

Isı Yalıtım Uygulaması Nasıl Yapılır.?
Isı yalıtımı yapılan binalarda, yalıtım malzemesinin en az TS 825’de (Binalarda Isı
Yalıtım Kuralları Standardı) iklim bölgelerine göre tavsiye edilen, ısıl geçirgenlik
katsayılarına (U değeri) eşit ya da daha küçük (U) değerlerini sağlayacak kalınlıkta
olması gerekir. Bunun için düşük ısıl iletkenlik  hesap değerine sahip ısı yalıtım
malzemelerinin, binanın dış cephe duvarlarına, çatısına, ısıtılmayan bölüme komşu
duvarlara ya da döşeme altlarına, balkon ve konsol çıkma altlarına tekniğine uygun
olarak uygulanması gerekir.

Yeni inşa edilen binalar ve mevcut yapılar ile bağımsız bölümlerinde yapılacak ısı
yalıtımı ile alakalı esaslı tamir ve tadilatların “TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları
Standardına” göre yapılması gerekmektedir.

Dış Cephe Mantolama

ısı yalıtım (mantolama) ilk maliyeti ve imalat süresi
Dış Cephe Isı Yalıtımı

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir